Onderhoud

 • Ma-Vrij 9.00-17.00
 • +31 6 53 500 590

Een goed onderhouden ketel is bedrijfszeker, veiliger, gaat langer mee en verbruikt minder gas.

Voor het jaarlijks uitvoeren van het onderhoud van uw centrale (ver-)warmingsinstallatie kunt u een onderhoudscontract afsluiten. 

Het is aan te bevelen om 1x per jaar onderhoud te plegen.

Als het onderhoud is voltooid, zorgen wij ervoor dat u jaarlijks een herinnering ontvangt. Dit zodat uw cv-ketel in optimale conditie blijft. Een langere levensduur word hierdoor gewaarborgd en onnodige kosten worden voorkomen.

Tevens willen we er u op attent maken dat een goed onderhoud van uw cv-ketel c.q. boiler of geiser van belang kan zijn voor uw verzekering!

Een goed onderhouden installatie verkleint de kans op brandgevaar. Bovendien loopt u bij slecht onderhoud het risico dat een verzekering u weigert uit te betalen, daar in de gebruikers-handleiding van uw ketel duidelijk staat aangegeven dat deze jaarlijks gecontroleerd dient te worden. 

Onderhoud zakelijk 
Voor onderhoud en loodgieterswerkzaamheden bij bedrijven, instellingen en verenigingen verzoeken we om contact op te nemen met telefoonnummer: +31 6 53 500 590.

Soorten onderhoudscontracten

  1 2 3
Ketel reiniging: ✔ ✔ ✔
Ketel afstellen: ✔ ✔ ✔
Reparatie: ✔ ✔ ✔
Incl. arbeidsloon:   ✔ ✔
Incl. voorrijkosten:   ✔ ✔
Incl. onderdelen:     ✔
24-uurs service:     ✔

Let op! Wij werken niet met de merken Beretta en Rodiac!

Standaard contract (nr 1) 
Iedere klant kan een onderhoudscontract bij ons aangaan voor ieder merk ketel met uitzondering van Beretta en Rodiac. Dat houdt in dat de ketel een keer per jaar geheel wordt gereinigd en afgesteld. Als er iets stuk wordt er na overleg vervangen.

Service contract (nr 2)
Voor dit contract gelden de algemene bepalingen van contract nr. 1, maar met een extra service. Deze service houdt in dat u geen arbeidsloon en voorrijkosten hoeft te betalen, als er iets defect is of vervangen dient te worden. U betaalt enkel en alleen het onderdeel! 
Aanvankelijk wordt de ketel gereinigd en afgesteld, waarna contract 2 afgesloten kan worden. Simpel gezegd een volledige verlenging van de fabrieksgarantie-voorwaarden voor maximaal twaalf maanden na de normale garantieperiode. Dus 14 jaar maximaal zorgeloos stoken. Natuurlijk kunt u na afloop van dit contract rustig overgaan op ons standaard contract.

All-in contract (nr 3) 
Ook voor dit contract geldt: voor aanname wordt de ketel gereinigd, afgesteld en bekeken. Het all-in contract houdt in dat u geen arbeidsloon, voorrijkosten of onderdelen hoeft te betalen. Bovendien hebben houders van dit contract recht op het gebruik van onze 24-uur service. Dit contract houdt in dat een keer per jaar de ketel wordt gereinigd en afgesteld. Nooit kosten voor voorrijkosten, arbeidsloon en onderdelen, onder een maximum grens, als er iets defect is of vervangen dient te worden. Simpel gezegd een volledige verlenging van de fabrieksgarantie-voorwaarden voor maximaal twaalf maanden na de normale garantieperiode. Dus veertien jaar maximaal zorgeloos stoken. Natuurlijk kunt u na afloop van dit contract rustig overgaan op ons standaard contract.

Algemene voorwaarden contract:

 1. Eenmaal per jaar wordt al uw aangegeven apparatuur grondig nagekeken; de ketel, de brander, de regel- en beveiligingsapparatuur worden gereinigd, gecontroleerd en op het juiste gasverbruik afgesteld.
 2. Indien er defecte onderdelen blijken te zijn, worden deze pas na overleg en uw goedkeuring vervangen en doorberekend naar rato van de onderdelenprijs.
 3. Dit onderhoudscontract doen wij tot een jaar na de ingangsdatum gestand. Hierna behouden wij het recht voor de prijs te herzien, wat tenminste twee maanden vooraf aan u bekend gemaakt zal worden.
 4. Het contract wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij u hier vanaf ziet.
 5. De factuur van het contract ontvangt u na uitvoering van het jaarlijks onderhoud.
 6. Niet tot het contract behoren:
  • Het eventueel verwijderen van aanwezige asbest. Het een en ander volgens de wet “Asbestbesluit”.
  • Het ontkalken van toestellen.
  • Lekkages in het circuit van de installatie.
  • Gebreken buiten het toestel zoals aan de rookgasafvoer.
  • Het oplossen van gebreken aan uw installatie.

Zelfbouw/montage 
Ook bij zelfbouw/montage kunt u een beroep doen op onze service in geval van een storingen en dergelijke. Ook kunt u gebruik maken van onze onderhoudscontracten indien u, na het zelf monteren van de installatie, deze door ons laat keuren. Na goedkeuring door ons bedrijf heeft u volledige garantie en kunt u ons bellen bij eventuele calamiteiten. 

Afspraken 
Mocht u een afspraak hebben, maar niet aanwezig zijn, zien we ons genoodzaakt om voorrijkosten in rekening te brengen. 

Betaling 
Betaling geschiedt uitsluitend a contant of via een eenmalige incasso. 

Storingsdienst 
U kunt 24 uur per dag een beroep doen op onze servicedienst bij storingen en dergelijke. U ontvangt na dit bezoek een rekening op basis van de gewerkte uren, voorrijkosten en eventueel verbruikte/vervangen materialen. Voor houders van het all-in contract is deze service uiteraard gratis.

 • Ma-Vrij 9.00-17.00
 • +31 6 53 500 590

© 2019 All rights Reserved. Design by PlusConsultants.